BCN DKS qua các thời kỳ

Câu Lạc Bộ Kỹ Năng DKS thành lập ngày 25/08/2007 Tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Ban Chủ Nhiệm Lâm Thời:

 1. Uông Minh Đức
 2. Phạm Văn Tuấn
 3. Trần Thanh Tùng
 4. Đàm Minh Anh

NHIỆM KỲ I (2007-2008)

 1. Chủ Nhiệm: Phạm Văn Tuấn
 2. Chủ Nhiệm: Phan Liễn
 3. Phó Chủ Nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Bình
 4. Phó Chủ Nhiệm: Trần Triệu

NHIỆM KỲ II (2008-2009)

 1. Chủ Nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Sương
 2. Phó Chủ Nhiệm: Cao Thị Kim Trang
 3. Phó Chủ Nhiệm: Nguyễn Văn Hưng

NHIỆM KỲ III (2009-2010)

 1. Chủ Nhiệm: Nguyễn Văn Hưng
 2. Phó Chủ Nhiệm: Cao Thị Kim Trang
 3. Phó Chủ Nhiệm: Nguyễn Xuân Thạch

NHIỆM KỲ IV (2010-2011)

 1. Chủ Nhiệm: Nguyễn Minh Thi
 2. Phó Chủ Nhiệm: Trần Thị Quỳnh
 3. Phó Chủ Nhiệm: Đinh Thị Vĩnh Liên

NHIỆM KỲ V (2011-2012)

 1. Chủ Nhiệm: Nguyễn Thanh Bão
 2. Phó Chủ Nhiệm: Nguyễn Tấn Quốc
 3. Phó Chủ Nhiệm: Trần Thị Bích Ngọc

NHIỆM KỲ VI (2012-2013)

 1. Chủ Nhiệm: Trần Thị Bích Ngọc
 2. Phó Chủ Nhiệm: Nguyễn Thị Thu Thùy
 3. Phó Chủ Nhiệm: Nguyễn Thanh Toàn
 4. Ủy Viên: Hoàng Lê Quang
 5. Ủy Viên: Trần Mai Ngọc Quế

NHIỆM KỲ VII (2013-2014)

 1. Chủ Nhiệm: Hoàng Lê Quang
 2. Phó Chủ Nhiệm: Lưu Lâm Phương Uyên
 3. Phó Chủ Nhiệm: Trần Mai Ngọc Quế
 4. Ủy Viên: Nguyễn Thị Mỹ Ái
 5. Ủy Viên: Huỳnh Thị Nga

NHIỆM KỲ VIII (2014 – 2015)

 1. Chủ Nhiệm: Nguyễn Thành Nhân
 2. Phó Chủ Nhiệm: Lê Ngọc Dung
 3. Phó Chủ Nhiệm: Huỳnh Tấn Duy
 4. Ủy Viên: Huỳnh Thị Tâm
 5. Ủy Viên: Nguyễn Văn Tư

NHIỆM KỲ IX (2015-2016)

 1. Chủ Nhiệm: Nguyễn Văn Tư
 2. Phó Chủ Nhiệm: Trần Viết Tâm
 3. Phó Chủ Nhiệm: Đào Thị Thảo
 4. Ủy Viên: Lương Thị Việt Hà
 5. Ủy Viên: Nguyễn Minh Tài

NHIỆM KỲ X (2016-2017)

 1. Chủ Nhiệm: Nguyễn Minh Tài
 2. Phó Chủ Nhiệm: Lương Xuân Trường
 3. Ủy Viên: Bùi Thị Bích Phương
 4. Ủy Viên: Lê Văn Phúc

NHIỆM KỲ XI (2017-2018)

 1. Chủ Nhiệm: Lê Văn Phúc
 2. Phó Chủ Nhiệm: Bùi Thị Bích Phương
 3. Phó Chủ Nhiệm: Trương Văn Lộc
 4. Ủy Viên: Trần Thị Ngọc Nguyên
 5. Ủy Viên: Lữ Thị Quỳnh Như

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *