Cát và Đá

Trong một ngày, vào một lúc nào đó họ cãi nhau, và một trong hai người đánh vào mặt người kia. Người bị đánh không nói một lời, và viết lên cát: “hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đánh vào mặt tôi”.

Họ tiếp tục đi cho tới lúc họ gặp một ốc đảo, và họ quyết định xuống tắm. Người bạn bị đánh vào mặt bị lún vào chỗ cát di động, nhưng được bạn mình cứu thoát. Ra được bình an vô sự, anh viết lên một phiến đá: “hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi”.

Người đã đánh anh rồi cứu mạng anh – người bạn thân nhất của anh hỏi: “sau khi tôi đánh anh, anh lại viết trên cát, bây giờ anh lại viết trên đá, tại sao vậy?”

Bạn anh đáp: “khi có ai đó làm tổn thương đến bạn thì nên ghi lại trên cát để gió xóa nó đi khỏi kí ức của bạn; nhưng khi ai đó làm điều tốt cho bạn thì phải ghi tạc trên đá để gió không bao giờ xóa mất nó đi.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *