Phần mềm học Morse – KDMorse

Tải file cài đặt tại đây: https://sites.google.com/site/hocmorsekdmorse/cac-tinh-nang-co-the-bo-sung-trong-phien-ban-moi/KDMorse%28v.1%29.rar?attredirects=0&d=1

Thấy nhà mình (dksclub.org) tình hình nhận morse vẫn chưa tốt nên mình phát triển phần mềm nhỏ này với mong muốn có thể góp chút sức cho các bạn tự luyện nghe morse ở nhà mà không có người thổi cho dùm.

Xem qua giao diện chương trình:

Hình ảnh

Các chức năng chính của chương trình:

– Lựa chọn cấp độ từ danh sách cấp độ
– Lựa chọn các nguồn phát bản văn
– Thổi bản văn tự nhập vào (nếu không nhập bản văn thì chương trình sẽ tự động tạo bản văn ngẫu nhiên từ nguồn đã chọn)
– Gỏ bản văn để kiểm tra có nhận đúng hay không

Một vài điều thú vị:
– Chương trình này không sử dụng âm thanh dạng tín hiệu của máy tính mà sử dụng trực tiếp âm thanh được thu vào, nên có tính “Thật” hơn.
– Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo các file cấp độ cho riêng mình bằng cách sau:
+ Tạo một thư mục trong thư mục levels (nằm trong thư mục cài đặt). Tên thư mục là tên cấp độ
+ Thu âm và tạo các file sau trong thư mục vừa tạo
+++ batdau.mp3 (file âm thanh báo hiệu bắt đầu)
+++ te.mp3 (file âm thanh biểu thị tín hiệu tè)
+++ tic.mp3 (file âm thanh biểu thị tín hiệu tic)
+++ ketthuc.mp3 (file âm thanh báo hiệu kết thúc)
+++ ngung.mp3 (file âm thanh dừng giữa 2 chữ)