Larva 2013 – Session 2 – Ngôi nhà mới

http://www.youtube.com/watch?v=vZgXXBnzAD0

Trong phiên bản mới này các nhân vật của chúng ta đã có một nơi dừng chân mới cùng với những nhân vật kẻ thủ khủng khiếp xuất hiện.

One thought on “Larva 2013 – Session 2 – Ngôi nhà mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *