Câu chuyện CÁ NHÂN và TẬP THỂ

Một ngày đẹp trời Tập Thể nói với Cá Nhân.
Tập Thể: cá nhân mày hãy sống ích kỉ với chính mày một chút.

Cá Nhân: vì sao mày lại nói vậy???

Tập Thể: bởi vì mày là giọt máu trong tao nên tao rất cần sự quan tâm chia sẽ của mày.

Cá Nhân: thôi đi mày! đó là việc của tao,tao thích làm gì kệ tao.nếu tao la giọt máu trong mày thì mày đã chết lâu rồi.haahaa

Tập Thể:um! đúng vậy,những con đường trong tao rất nhỏ bé nếu như mày đừng yên một chỗ thì những giọt máu khác không thể đi qua được và tao sẽ ..chết.nhưng có khi nào mày suy nghĩ nếu tao chết đi thì mày cũng không thể tồn tại không.

Cá Nhân: 🙁

Tập Thể: trong cuộc sống cũng vậy mày không nên lấy sự ích ra để đo lường cuộc sống,đứng nghĩ đến cái được mất và hãy nghĩ đến sự quan tâm chia sẽ đó mới chính là mục đích sống “”cống hiến mà không đòi hỏi””.

Cá Nhân: 🙂